تعرفه طراحی وب سایت آذر پرنسیب

قیمت طراحی و بهینه سازی (SEO) وب سایت

 

قیمت طراحی وب سایت (تومان) *

مشخصات و قابلیت کلی وب سایت

رده بندی

پرداختی خریدار

نقدا

پرداختی خریدار

مرحله ای

تخفیف ویژه

آذرپرنسیب

ارزش

وب سایت در بازار

۸۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ – طراحی وب سایت و معرفی فعالیت

– معرفی کسب و کار در Google

رده ۱
۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

(۷۰۰٫۰۰۰ + ۸۰۰٫۰۰۰)

۳۰۰٫۰۰۰ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ – طراحی وب سایت و معرفی فعالیت

– بهینه سازی کلمات کلیدی SEO در ۳ صفحه نخست Google

رده ۲
۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ۲٫۴۰۰٫۰۰۰

(۱٫۲۰۰٫۰۰۰ + ۱٫۲۰۰٫۰۰۰)

۶۰۰٫۰۰۰ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ – طراحی وب سایت و معرفی کامل فعالیت

– بهینه سازی کلمات کلیدی SEO در صفحه نخست Google

رده ۳

۴٫۰۰۰٫۰۰۰

(۲٫۰۰۰٫۰۰۰ + ۲٫۰۰۰٫۰۰۰)

۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ – طراحی وب سایت و معرفی فعالیت با ریز جزئیات

– بهینه سازی کلمات کلیدی SEO در لینک های نخست Google

رده ۴
  • هزینه دامنه درخواستی خریدار (NET, ORG, CO, COM و …) به مبلغ قرارداد افزوده می گردد.